Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jih

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Jih a kandidátech ČSSD za Brno-Jih.

 


Nové vedení MČ Brno-jih zneužívá v Jižním kurýru svého postavení

Po 30.03.2015 11:00

První letošní číslo místního zpravodaje Jižní kurýr (1/2015, s. 14) otisklo v souladu se zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se měnil zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (Tiskový zákon) a kterým došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“) do rubriky Okénko opozičních zastupitelů příspěvek Ing. Anny Böhmové (ČSSD). Současně na stejné straně otisklo také okamžitou reakci „Odpověď odtrhávače“ uvolněného člena Rady městské části Brno-jih Pavla Reicha (Zelená republika). Představitel vedení MČ Brno-jih tímto krokem jednoznačně zneužil svého postavení.

„Je až s podivem, že tak koná jen několik měsíců od komunálních voleb právě člověk, který byl nekompromisním kritikem vyváženosti a objektivity zpravodaje Jižní kurýr za předchozího vedení městské části,“ řekla k poslednímu vydání Jižního kurýra zastupitelka MČ Brno-jih Anna Böhmová.

„Svůj text jsem odeslala tajemnici Redakční a informační komise ve lhůtě uzávěrky, tedy 16. února v čase 11.02 (viz e-mail). Pan Reich kromě toho, že porušil nestrannost při úpravě výtisku zneužitím svého postavení, zjevně nedodal svou reakci „Odpověď odtrhávače“ v čase uzávěrky, která byla ten den do 12 hodin. Mohl to zvládnout snad jen, pokud by byl vybaven nadpřirozenými schopnostmi“ dodala Anna Böhmová.

Principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje prosazuje například sdružení Oživení (www.oziveni.cz), které vydalo Doporučení pro vydávání periodik samosprávami, a to včetně Kodexu dobrého radničního periodika a Desatera, tedy základních pravidel tvorby periodika.
V tomto dokumentu se v bodě 8 uvádí:
„Nestrannost při úpravě výtisku
Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení
  - tím, že spolu s ním zveřejní v rozsahu nepřiměřeně větším „nápravné“ komentáře,
  - ironizováním nepřiměřené formě kritiky,
  - zneužitím možnosti vyjádřit se poslední.“

Pan Reich, zneužil svého postavení také tím, že ačkoliv není ani členem Redakční a informační komise, mimo svou kompetenci byl seznámen s obsahem tohoto textu „přednostně“ a jako poslední a zcela neoprávněně tak reagoval na text ještě v tom stejném vydání. Přitom ani redakční radě nepřísluší posuzovat obsah předkládaného sdělení a je jen na čtenáři-občanovi, aby si udělal svůj názor.

Jižní Kurýr je informační zpravodaj občanů statutárního města Brna, městské části Brno-jih. Vychází zpravidla čtyřikrát ročně ve formátu A4 a v nákladu 5100 výtisků. Jižní kurýr je zdarma distribuován do schránek obyvatel městské části Brno-jih, firmám a institucím působícím na území městské části Brno-jih. Jižní kurýr 1/2015 je k dispozici na www.brno-jih.cz/jizni-kuryr

Ing. Anna Böhmová
zastupitelka MČ Brno-jih (ČSSD)