Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jih

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Jih a kandidátech ČSSD za Brno-Jih.

 


Rozvoj cyklostezek na jihu Brna

Po 05.12.2011 00:00

V listopadu letošního roku byla zdárně dokončena cyklistická stezka po pravém břehu řeky Svratky v úseku "Kšírova-Sokolova". Celková délka CS je cca 1077 metrů včetně veřejného osvětlení. V rámci výstavby cyklistické stezky byla vybudována berma u řeky Svratky (zkapacitnění koryta řeky při zvýšením průtoku vody řekou). Cena za zhotovení díla byla cca 17.400 tisíc Kč. Na tento úsek CS navazuje CS "K nábřeží" o celkové délce 243 metrů včetně veřejného osvětlení. Stavební náklady na výstavbu činily 3 mil. Kč.

Ve výstavbě je také úsek CS ?Renneská-Kšírova? o celkové délce 1663 metrů. Převážná část této cyklistické stezky vede po území městské části Brno-střed. Výstavba tohoto úseku je nezbytná s ohledem na propojení se středem města Brna a napojením již postavené lávky přes řeku Svratku u Spielberku a nově budované stavby Spielberk Office Tower. Dostavbou tohoto úseku cyklistické stezky ?Renneská-Kšírova? by město Brno získalo v průběhu několika málo měsíců 3 km cyklostezek pro pravém břehu řeky Svratky.

V současné době již nabylo právní moc i stavební povolení na lávku přes řeku Svratku ve sportovně rekreačním areálu Hněvkovského. Výstavbou lávky dojde k propojení obou břehů řeky Svratky včetně cyklistických stezek. Zároveň dojde k propojení dvou rozsáhlých území ve vlastnictví města Brna.

Mgr. Josef Haluza, starosta MČ Brno-Jih