Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jih

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Jih a kandidátech ČSSD za Brno-Jih.

 


Rozvoj cyklostezek na jihu Brna.

Po 02.05.2011 00:00

Od konce února letošního roku jsou vydána územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně nabytí právní moci na cyklistické stezky "Kšírova-Sokolova" a "K nábřeží". Rada města Brna na svém zasedání dne 27.04.2011 schválila a doporučila Zastupitelstvu města Brna zvýšení rozpočtových nákladů a rozpočtová opatření obou stezek k okamžité realizaci. V případě CS "Kšírova-Sokolova" se jedná o 20 milionů Kč. Celková délka CS je cca 1077 m, včetně veřejného osvětlení a u CS "K nábřeží" se jedná o částku 3 miliony Kč o celkové délce cca 243 m, včetně veřejného osvětlení.

Po schválení v Zastupitelstvu města Brna proběhnou výběrová řízení na zhotovitele stavby s následnou výstavbou. Počítáme s tím, že by mohly být stezky v provozu nejpozději na jaře příštího roku.

Tyto stezky navazují na cyklistickou stezku ?Renneská-Kšírova?, která má celkovou délku cca 1663 m a také bude osvětlena. U této stezky čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení a posléze by mohla být nejpozději v průběhu příštího roku také zrealizována. Tato výstavba v průběhu letošního a příštího roku by v praxi znamenala nárůst cyklistických stezek na jihu Brna o cca 3 km.

Zahájením realizace uvedených stezek bude zahájena výstavba po obou březích řeky Svratky ze středu města od ulice Renneská směrem na jih města Brna.

V současné době je připravován projekt lávky přes řeku Svratku, kterou budou propojeny oba břehy řeky Svratky včetně cyklistických stezek. Zároveň dojde k propojení dvou rozsáhlých území ve vlastnictví města Brna.

Na levém břehu sportovně rekreačního areálu Hněvkovského a pravého břehu, kde Městská část Brno-jih má již vybudovaný ?Jižanský dvorek? se zvířátky. Městská část již zadala projekty na ?Přírodní koupací biotop? a dále je zde i územní rezerva na ?Vodácký kanál?.

Z daného výčtu jednotlivých záměrů je evidentní, že by v této lokalitě města Brna v průběhu několika málo let mohl vzniknout komplex sportovně rekreačních zařízení pro Brňáky, bez ohledu na věk a zaměření.

Mgr. Josef Haluza; starosta městské části Brno- jih