Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jih

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Jih a kandidátech ČSSD za Brno-Jih.

 


Volební program 2014

St 06.08.2014 10:59

Komunální volby 2014

Slovo lídra

Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši několikaletou aktivní spolupráci při rozvoji naší městské části. Velice si této spolupráce vážím a jsem za ni vděčný. Dovolte mně tedy, abych Vás pozval ve dnech 10. – 11. října 2014 ke komunálním volbám. Volbou naší strany volíte jistotu a stabilitu naší městské části Brno–jih.

 

Volební program „na jihu jsme doma“ 2014 – 2018

 • nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech
 • budeme snižovat náklady na bydlení v obecních bytech, např. instalací vodoměrů na studenou vodu
 • budeme zvyšovat pohodlí a bezpečnost bydlení pokračováním oprav osvětlení společných prostor na tzv. čidla v domech Za mostem a Schwaigrova
 • budeme pokračovat v regeneraci bytového fondu – BD Bernáčkova 1, domy na ul. Plotní, Kovářská, Dornych, Kšírova atd.
 • budeme se snažit o vybudování dalšího Domu s pečovatelskou službou
 • budeme usilovat o výstavbu nových obecních bytových jednotek
 • budeme pokračovat v rekonstrukci MŠ Kšírova a MŠ Záhumenice
 • podpoříme účast dětí ve školách v přírodě
 • budeme zkvalitňovat výuku ve školách, dle potřeby budeme rozšiřovat kapacitu mateřských škol
 • ve spolupráci s městem Brnem a JmK se budeme snažit o opravu silnic a chodníků a o instalaci bezpečnostních prvků
 • v oblasti prevence kriminality budeme usilovat o zapojení se do projektů směřujících k bezpečnosti
 • vyvineme tlak na BVaK, a. s. k rekonstrukci stávajících sítí a na výstavbu nových sítí
 • budeme usilovat o dobudování CS Sokolova – Vomáčkova
 • vybudování chodníku na Starém náměstí podél starého náhonu
 • budeme pokračovat v opravách místních, tzv. účelových komunikací, sloužících v převážné míře místním občanům
 • rozhodně budeme věnovat pozornost sportovním klubům a sportovním zařízením v MČ, vybudujeme víceúčelové hřiště v Přízřenicích
 • stabilizace sportovně rekreačního areálu Hněvkovského – konkrétně se jedná o parkovací stání, prostupnost území pro cyklisty, in-line, ale hlavně s důrazem na využití pro chodce
 • budeme podporovat výstavbu dalších sportovních aktivit v areálu Hněvkovského
 • budeme pokračovat ve výsadbě biokoridorů podél vodních toků – v Přízřenicích, podél Leskavy, podél řeky Svratky a Svitavy
 • budeme nadále rozšiřovat plochy zeleně a zkvalitňování životního prostředí
 • zaměříme se na průběžné doplňování mobiliáře MČ (lavičky, koše, vývěsky)
 • budeme vysazovat stromy a keře podél komunikací za účelem snížení hlučnosti a prašnosti ze silnic
 • budeme se starat o údržbu a opravu historických památek v MČ
 • nadále budeme organizovat společenské a sportovní akce pro občany
 • budeme finančně a personálně podporovat kluby seniorů, Sbor dobrovolných hasičů Přízřenice, Svaz bojovníků za svobodu v MČ
 • o dění v MČ budeme pravidelně informovat prostřednictvím Jižního kurýra a vývěsek v MČ
 • budeme věnovat pozornost všem jubilantům – seniorům (finanční dárky)
 • budeme i nadále podporovat pěkný vzhled rodinných domů občanů MČ (fasády)
 • postaráme se o vítání nových občánků v MČ
 • budeme požadovat od JmK urychlení výstavby protipovodňových opatření
 • ízení lany
 • zaměříme se na zvýšení komfortu cestujících MHD (doplnění a zvýšení komfortu zastávek MHD)
 • zabezpečíme bezplatný vstup dětí do 8 let na koupaliště (v rámci výuky plavání v MŠ a ZŠ)
 • i nadále budeme podporovat a hájit potřeby občanů a MČ